De Parasiet #1
Het is Wachten op de Nieuwe Wereld

Datum: februari 2011
Wat: Voor, achter, zij en middenstrook
In/op/aan/met: Verenigde Sandbergen (VS) #65. De VS, het op onregelmatige basis verschijnende tijdschrift van het Sandberg Instituut, Amsterdam.
VS # 65: Waiting VS Doing; oplage: 2000.

Klik hier voor meer informatie.